Hva er din bakgrunn?

Jeg er sivilingeniør i grunnen, med en master i industriell økonomi. Spesialisering mot supply chain management og produksjon.
Siden 2011 har jeg jobbet som managementkonsulent i BearingPoint i Oslo og vært innen mange forskjellige områder, med alt fra business intelligence til rene strategiprosjekter. Jeg har lenge hatt et fokus rettet mot industri/produksjon og supply chain management, hvor jeg har jobbet mye mot næringsmiddelindustrien. 

Jonathan.jpg

       Hva engasjerer deg?

I BySpire er jeg spesielt engasjert i hvordan teknologi kan spille sammen med naturen for å skape en ny måte for matproduksjon, som er trygg og effektiv.

       Hva var motivasjonen bak å starte opp BySpire?

Jeg hadde opprinnelig aldri tenkt å bli gründer, og hadde ikke noe behov for det. Men med en stor interesse for dyrking og når jeg så hva som skjedde internasjonalt innenfor vertical farming vekket dette en motivasjon til å starte noe eget. For meg er det nå todelt, følelsen av å skape noe eget samtidig som jeg kan drive med noe som tidligere var en hobby, motiverer meg.

       Hva er en vanlig dag på jobb for deg som CEO?

Det handler mye om å få ting gjort. Som en startup har vi ikke tid til å sitte å vente, vi trenger raske beslutninger og kort responstid fra alt hva gjelder leverandører, til kunder og samarbeidspartnere. CEO-rollen i BySpire i dag er veldig hands on, samtidig som jeg også må sørge for at vi tar riktige beslutninger når det gjelder hvilken retning BySpire skal ta.

Heldigvis har jeg mange flinke i teamet som kan eksekvere på sine områder, hvilket gjør at jeg får tid til å jobbe mye operasjonelt og prøve å sette meg inn i alt fra agronomi til teknologi.

       Hvilke visjoner har du for BySpires utvikling videre?

Vertical farming er veldig interessant, siden det er relativt nytt. Her finnes det mye spennende å ta tak i. BySpire er i utgangspunktet et selskap som skal produsere grønnsaker. Det er derfor viktig for oss å være sterke på produksjon og merkevare, og det er også her vi skal være innovative å ta frem nye typer produkter og emballasje for kundene. Samtidig må vi være sterke på teknologi, siden det er det som driver vertical farming fremover. Her sitter vi på direkte innsikter fra selve produksjonen, og driver med egen teknologiutvikling for å gi oss et konkurransefortrinn på sikt. Gjennom dette skal BySpire bli en betydende aktør innenfor flere produktgrupper.