1.     Det sparer vann: Store områder i verden sliter med vannmangel og tørke, og 70% av alt ferskvann i verden går til matproduksjon. Cape Town blir i år den første storbyen i verden som går totalt tom for vann. Med vertikal dyrking i hydroponiske anlegg kan vi spare hele 90% av vannmengden som ville blitt brukt til tradisjonell dyrking. Tenk så mye vann vi kunne spart dersom vertikal farming ble brukt overalt!  

2.     Det gjør dyrking av mat mulig der man ellers ikke kunne ha dyrket: Vertical farming gjøres innendørs og avhenger ikke av sol, værforhold eller topografi. Man kan derfor dyrke grønnsaker i områder som i utgangspunktet ikke er dyrkbare, og gjøre kortreist mat tilgjengelig i større deler av verden. Vertikale dyrkingssystemer fungerer like godt midt i en storby som ute på et jorde.

201801 Økern-30.jpg

3.     Det sparer regnskogen: Store utvidelser av jordbruk er grunn nummer én til nedhogging av regnskogen. Vertikal dyrking kan gjøres over alt, og trenger derfor ikke å gå utover regnskoger.

4.     Det belaster ikke havet: Et stort problem med tradisjonell dyrking er overgjødsling og spredning av næringssalter som renner ut i havene og forgifter økosystemer. Ved å dyrke innendørs får havene være i fred.

5. Det reduserer matsvinn betraktelig: I Norge importerer vi hele 70% av alle grønnsaker, noe som fører til høyt matsvinn. For at grønnsaker skal overleve hele transporten blir de høstet før modningstiden og risikerer å ikke modnes på en god måte eller bli overmodne før de når butikkene. Veldig mye mat blir også skadet i transporten, og blir kastet av den grunn.

6.     Det sikrer sprøytemiddel-fri mat: I vertikale dyrkingsanlegg har vi full kontroll på plantenes næring og vekstmiljø, og vi trenger derfor ikke sprøytemidler for å bekjempe sykdom eller insekter.

7.     Det frigjør plass til annet bruk: For eksempel utbygging av boligområder eller større områder til dyr på gårdene. Vertikal dyrking er svært arealeffektivt; 100 kvm dyrkeareal gir ca. 50 000 planter i året.

8.     Det sikrer produksjon hele året: Med vertical farming er det ikke noe som heter sesongvarer – vi kan dyrke grønnsakene vi ønsker når vi ønsker det. Dette åpner for å supplere med kortreiste grønnsaker i Norge på tider av året hvor vi tidligere har vært avhengige av å importere mat.

9.     Matsikkerhet: I stadig flere områder i verden blir det vanskelig å dyrke mat, det gjelder ikke lengre bare her i nord. Klimaforandringer påvirker dyrkbar jord, noe som vil true tilgangen på mat på lengre sikt. Blant annet står kakaobønner i fare for å bli utryddet fordi områdene ikke lenger er dyrkbare. Med vertikal dyrking kan man dyrke hvor som helst, når som helst. Matsikkerhet vil bli stadig viktigere, og vi mener at vertical farming er en viktig del av løsningen.

10.  Det kan redusere plastbruk i matindustrien: Utrolig store mengder av grønnsakene i butikkhyllene er i dag pakket inn i plast både én og to ganger. Dette er i stor grad for at varene skal klare seg gjennom transport og store variasjoner i temperatur og vær på veien. Med urban farming som sikrer kortreist mat vil veien til butikkhyllen være så kort som mulig, og denne plasten vil derfor ikke være nødvendig! For høy plastbruk er et problem vi må ta på alvor og gjøre noe med. Også her mener vi at vertikal dyrking kan være svaret.

Comment