God og trygg mat er noe vi er og alltid kommer til å være avhengige av. Fremtidens utfordringer krever et nytt nivå av effektivitet og miljøbevissthet innenfor matproduksjon. Den må være smart og den må være bærekraftig. Vi i BySpire benytter oss av en grønn og innovativ teknologi som møter disse målene. Dette er hvorfor vi mener vi har løsningen.

Teknologien vi bruker i dyrking av grønnsaker er energisparende og miljøvennlig. Vi sparer strøm, kutter bruken av vann betraktelig og bruker ingen sprøytemidler. Slik fungerer teknologien som gjør tech-bønder innovative:

Foto: Petter Berntsen

Foto: Petter Berntsen

Lys

LED-lysene vi bruker er den mest effektive belysningen for planter. Energien som blir produsert av LED-lys er av bølgelengder som plantene benytter seg av. Det vil si at langt mindre energi og varme går til spille og at plantene får det best tilpassede lyset som mulig. Lys fra ordinære vekstlamper slipper ut mange overflødige bølgelengder, særlig innenfor det infrarøde spekteret, noe som gjør strømbruken unødvendig høy. LED gjør det mulig å tilføre nok lys til innendørs dyrking uten at det påløper altfor høye kostnader til strøm. Ny teknologi muliggjør på denne måten at mattestykket rundt energibehov og hydroponisk dyrking, går opp!

Foto: Petter Berntsen

Foto: Petter Berntsen

Noen er skeptiske mot å dyrke grønnsaker uten direkte sollys. Plantene bryr seg derimot ikke om lyset kommer fra sol eller en LED-lampe, så lenge de mottar riktig mengde varme og fotoner fra lyset. Altså trives grønnsakene helt utmerket under våre lamper.

I tillegg til at lysene er effektive, eksperimenterer BySpire med bruk av forskjellig farge på lyset for å hente frem ulike smaksresultater hos grønnsakene. Bruk av LED og kontroll over lystilførsel åpner for en helt ny måte å dyrke mat på!

Foto: Petter Berntsen

Foto: Petter Berntsen

Vann

Globalt brukes omtrent 70 % av alt ferskvann i matproduksjon, noe som har blitt et alvorlig problem flere steder i verden.Våre hydroponiske systemer kan kutte vannforbruket med hele 90 % sammenlignet med tradisjonell dyrking. Ressurser er noe vi både må ta god bruk av og ta godt vare på for å kunne kalle oss bærekraftige, dette er viktig for oss.

I vår dyrking er vannet hele tiden i bevegelse og blir sirkulert gjennom et lukket system. Dette sikrer den beste utnyttelsen av vannet, samtidig som det gir det optimale vekstmiljøet for plantene.

Vi i BySpire har stort fokus på å gjøre hvert ledd i grønnsaksproduksjonen bærekraftig. Ved bruk av disse teknologiene reduserer vi klimagassutslipp så mye som som mulig, samtidig som maten vi produserer er ren og kortreist.