I Oslo står flere kommunale bygninger helt tomme uten noen plan for videre bruk. Vi i BySpire vil bruke denne plassen til å dyrke grønnsaker til Oslos befolkning!

Stadig flere nordmenn viser interesse for at maten de spiser skal være kortreist, så sunn som mulig, og at den er dyrket på en miljøvennlig måte. Dessverre gjør det norske klimaet at vi ikke får dyrket grønnsaker i jorden året rundt, faktisk er rundt 70%av alle grønnsakene vi spiser importert fra hele verden.

Foto:   Fornebu Foto , Srdjan Popovic

Foto: Fornebu Foto, Srdjan Popovic

Import av mat fører blant annet til stort matsvinn fordi mye mat ikke tåler den lange transporten. Ikke minst er det svært skadelig for miljøet at vi er avhengige av å importere så store deler av maten vi spiser, da denne transporten står for høye klimagassutslipp.

Alt dette prøver vi i Byspire å gjøre noe med ved å produsere grønnsaker året rundt — midt i Oslo. Men for å få til å dyrke mat i større skala trenger vi plass å gjøre det på.

MESH Norway |  Foto:     Fornebu Foto , Srdjan Popovic

MESH Norway | Foto: Fornebu Foto, Srdjan Popovic

Hydroponisk dyrking egner seg ikke så godt utendørs i norsk vær, og vi er derfor avhengige av lokaler innendørs. Oslo sitter på mange bygg med stort potensiale, men som i dag står tomme og forfaller.

I fjor ble det registrert 73 kommunale bygninger som står helt tomme i Oslo uten noen plan for videre bruk.

I tillegg kommer tomme låver, lagerlokaler og andre store aktører som sitter med flere tomme bygg som ikke blir brukt.

Tenk hva vi kunne gjort med all den plassen dersom vi fikk bruke den til å dyrke mat til Oslos befolkning! Vi ville både ha produsert langt lavere klimagassutslipp og sørget for en mye bredere tilgang på norske, kortreiste grønnsaker. Ved å benytte denne plassen til vertikal dyrking vil man også bidra til en mer miljøvennlig by, da det potensielt kan dempe behovet for import av mat.

Foto:     Fornebu Foto , Srdjan Popovic

Foto: Fornebu Foto, Srdjan Popovic

Forestill deg å ha tilgang på miljøvennlige og rene grønnsaker som har blitt dyrket minutter unna deg, hele året. Dette kan bli realitet dersom vi i BySpire får realisert visjonen vår om å dyrke grønt i store volum i Norge året rundt. Med større og flere lokaler til matproduksjon kunne vi ha gjort tilgangen på kortreist og bærekraftig mat mye større. Det er få krav til hvordan disse lokalene må se ut.

BySpire kan dyrke grønnsaker i alt fra tomme kontorer til tilfluktsrom under jorden.

Hydroponisk dyrking som vi driver med er svært arealeffektivt, hver 100 kvadratmeter med lokale hadde gitt oss mulighet til å dyrke omtrent 2000 kg i året. Det vil si at vi bruker opp til 85% mindre areal enn om vi hadde dyrket det som tradisjonelt jordburk. Tenk hva denne endringen kunne gjort med oslofolkets tilgang på grønn og kortreist mat!

Kilder:

http://www.hioa.no/extension/hioa/design/hioa/images/sifo/files/file80368_sifo_fagrapport_3_2005_mat.pdf

http://www.ivarjohansen.no/images/stories/pdf/ledigebygg31122016.pdf

http://www.ivarjohansen.no/temaer/annet/5906-oslo-uavklart-hva-73-tomme-kommunale-bygg-skal-brukes-til.html

https://www.frukt.no/globalassets/materiell/totaloversikten/totaloversikten2016-pdf.pdf