Sinsensalaten - Et samarbeid mellom Oslo Kommune og BySpire

Sinsensalaten - Et samarbeid mellom Oslo Kommune og BySpire

Byspire_onWhite.png
OsloKommuneGrunerlokka.PNG

Oslo Kommune har startet et urbant jordbruksprosjekt hvor de skal dyrke salater og andre grønne spiselige planter ved bruk av konseptet vertikal dyrkning. Det finnes mange tomme kjellere i de kommunale byggene, og dette prosjektet tar i bruk en av disse sammen med teknologi og kunnskap fra BySpire for å dyrke mat til nabomiljøet. Målet med prosjektet er å skape betalte jobber og bidra til integrasjon i kommunen!

BySpires rolle i prosjektet har vært å bidra med kompetanse og teknologi, og vi har bidratt med opplæring og coaching av de ansatte. Vår ambisjonen er at dette skal kunne tas i bruk i andre bydeler og kommuner, og at Sinsensalaten og liknende selskaper skal kunne etableres og bidra til bærekraftig produksjon av nærprodusert mat.

VERTIKALT DYRKNINGSYSTEM

I et vertikalt dyrkningsystem vokser plantene i både høyden og i bredden.

Man benytter seg av en metode som kalles for hydroponi, hvor plantenes røtter er i direktekontakt med vann, og får all den næring de trenger uten bruk av jord.

Rack.png
Høsting.png

OPPLÆRING AV DE ANSATTE

BySpire sørger for opplæring og kompetanse til Sinsensalaten, og har gjennomført kursing innen blant annet, såing, høsting, drift av systemene, og levering til kunder.

LEVERANSE MED SYKKELBUD

Produktene leveres med sykkelbud og BySpire benytter seg av tjenesten for å levere til sine kunder.

Et godt alternativ i et bilfritt Oslo. Dette er kortreist mat på sitt beste!

Sykkelbud.png

Event med Oslos tech-gründere og Malaysiske investorer

Torsdag arrangerte Folk Oslo et event for norske tech-gründere og internasjonale investorer. Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) ledet av Yasmin Mahmood var sammen med noen av Malaysias fremste tech-investorer tilstede da blant annet BySpire fikk pitche. Temaet for kvelden var bærekraftig byutvikling, og hvordan man kan bruke urbane utfordringer til å vokse gjennom innovasjon.

FolkOslo (1).jpg

MDEC jobber for at Malaysia er en aktiv del av den globale digitale revolusjonen, og møtte noen av Oslos innovatører innenfor teknologi. Gründerne var BySpire, Nyby, Xplorico, Playpulse, Ducky, TikkTalk, EntrepreneurShip og Remarkable. Målet med arrangementet var å fremme samarbeid på tvers av landegrenser, og gi bedrifter muligheten til å hente inspirasjon fra hverandre. BySpire var tilstede for å pitche for investorer, samt å møte andre lokale start-ups.  

 

Neste steg for oss er å eskalere til et enda større dyrkningsanlegg. For å få til dette vender vi oss til norske investorer som ønsker å være med på å gjøre en slik oppskalering mulig. En fullskalaproduksjon hadde gjort at vi får bruke all informasjonen vi sitter på rundt matsikkerhet, teknologi og hvordan kontrollere matproduksjonen underveis. Kortreist og trygg mat er noe som kun vil bli mer ettertraktet i fremtiden, og det skal BySpire være en viktig del av.

Meet the team: Johan

Johan.jpg

       Hva er din bakgrunn? 
Jeg har jobbet med animasjon, design, engineering og visuell kommunikasjon siden jeg var 19 år. Jeg er for det meste selvlært, men gikk et år 3D design og animasjon på Noroff. Jeg ble ansatt i Xvision før jeg var ferdig med det første året, og har jobbet der siden. Der har jeg jobbet med utallige prosjekter for ingeniører og gründere, og har igjennom årene fått detaljert innsikt i flere av Norges største og mest komplekse industrielle prosjekter.
 

       Hva er din rolle i BySpire-teamet?
Co founder og Chief designer; hvilket betyr at jeg har ansvar for R&D, planlegging og design av løsninger, samt ansvar for den visuelle profilen til BySpire.
 

       Hva motiverte deg til å begynne med hydroponisk dyrking?
Jeg startet med å bygge mine egne hydroponiske systemer hjemme i stua før jeg traff teamet i BySpire. Det er ganske givende å se hvordan en plante vokser fra dag til dag - før den havner i maten.
 

       Hva har vært det viktigste for deg i arbeidet med å designe BySpires nye systemer? 
For meg er det viktig å oppnå mest mulig output (planter) - for minst mulig input (vann, næring, strøm, arbeid). Minst mulig energi skal gå til spille i form av varme, eller lys som aldri treffer plantene. Her har vi kommet langt, og systemene er allerede mye mere bærekraftig en tradisjonelt jordbruk i dag. Spesielt med tanke på alt som hogges ned av regnskog for å rydde plass til nye åkere, eller havets største dødsoner grunnet utslipp av næringssalter fra jordbruk.

Meet the team: Jonathan

       Hva er din bakgrunn?

Jeg er sivilingeniør i grunnen, med en master i industriell økonomi. Spesialisering mot supply chain management og produksjon.
Siden 2011 har jeg jobbet som managementkonsulent i BearingPoint i Oslo og vært innen mange forskjellige områder, med alt fra business intelligence til rene strategiprosjekter. Jeg har lenge hatt et fokus rettet mot industri/produksjon og supply chain management, hvor jeg har jobbet mye mot næringsmiddelindustrien. 

Jonathan.jpg

       Hva engasjerer deg?

I BySpire er jeg spesielt engasjert i hvordan teknologi kan spille sammen med naturen for å skape en ny måte for matproduksjon, som er trygg og effektiv.

       Hva var motivasjonen bak å starte opp BySpire?

Jeg hadde opprinnelig aldri tenkt å bli gründer, og hadde ikke noe behov for det. Men med en stor interesse for dyrking og når jeg så hva som skjedde internasjonalt innenfor vertical farming vekket dette en motivasjon til å starte noe eget. For meg er det nå todelt, følelsen av å skape noe eget samtidig som jeg kan drive med noe som tidligere var en hobby, motiverer meg.

       Hva er en vanlig dag på jobb for deg som CEO?

Det handler mye om å få ting gjort. Som en startup har vi ikke tid til å sitte å vente, vi trenger raske beslutninger og kort responstid fra alt hva gjelder leverandører, til kunder og samarbeidspartnere. CEO-rollen i BySpire i dag er veldig hands on, samtidig som jeg også må sørge for at vi tar riktige beslutninger når det gjelder hvilken retning BySpire skal ta.

Heldigvis har jeg mange flinke i teamet som kan eksekvere på sine områder, hvilket gjør at jeg får tid til å jobbe mye operasjonelt og prøve å sette meg inn i alt fra agronomi til teknologi.

       Hvilke visjoner har du for BySpires utvikling videre?

Vertical farming er veldig interessant, siden det er relativt nytt. Her finnes det mye spennende å ta tak i. BySpire er i utgangspunktet et selskap som skal produsere grønnsaker. Det er derfor viktig for oss å være sterke på produksjon og merkevare, og det er også her vi skal være innovative å ta frem nye typer produkter og emballasje for kundene. Samtidig må vi være sterke på teknologi, siden det er det som driver vertical farming fremover. Her sitter vi på direkte innsikter fra selve produksjonen, og driver med egen teknologiutvikling for å gi oss et konkurransefortrinn på sikt. Gjennom dette skal BySpire bli en betydende aktør innenfor flere produktgrupper.

 

Comment

10 gode grunner til at vertical farming kan redde verden

 1.     Det sparer vann: Store områder i verden sliter med vannmangel og tørke, og 70% av alt ferskvann i verden går til matproduksjon. Cape Town blir i år den første storbyen i verden som går totalt tom for vann. Med vertikal dyrking i hydroponiske anlegg kan vi spare hele 90% av vannmengden som ville blitt brukt til tradisjonell dyrking. Tenk så mye vann vi kunne spart dersom vertikal farming ble brukt overalt!  

2.     Det gjør dyrking av mat mulig der man ellers ikke kunne ha dyrket: Vertical farming gjøres innendørs og avhenger ikke av sol, værforhold eller topografi. Man kan derfor dyrke grønnsaker i områder som i utgangspunktet ikke er dyrkbare, og gjøre kortreist mat tilgjengelig i større deler av verden. Vertikale dyrkingssystemer fungerer like godt midt i en storby som ute på et jorde.

201801 Økern-30.jpg

3.     Det sparer regnskogen: Store utvidelser av jordbruk er grunn nummer én til nedhogging av regnskogen. Vertikal dyrking kan gjøres over alt, og trenger derfor ikke å gå utover regnskoger.

4.     Det belaster ikke havet: Et stort problem med tradisjonell dyrking er overgjødsling og spredning av næringssalter som renner ut i havene og forgifter økosystemer. Ved å dyrke innendørs får havene være i fred.

5. Det reduserer matsvinn betraktelig: I Norge importerer vi hele 70% av alle grønnsaker, noe som fører til høyt matsvinn. For at grønnsaker skal overleve hele transporten blir de høstet før modningstiden og risikerer å ikke modnes på en god måte eller bli overmodne før de når butikkene. Veldig mye mat blir også skadet i transporten, og blir kastet av den grunn.

6.     Det sikrer sprøytemiddel-fri mat: I vertikale dyrkingsanlegg har vi full kontroll på plantenes næring og vekstmiljø, og vi trenger derfor ikke sprøytemidler for å bekjempe sykdom eller insekter.

7.     Det frigjør plass til annet bruk: For eksempel utbygging av boligområder eller større områder til dyr på gårdene. Vertikal dyrking er svært arealeffektivt; 100 kvm dyrkeareal gir ca. 50 000 planter i året.

8.     Det sikrer produksjon hele året: Med vertical farming er det ikke noe som heter sesongvarer – vi kan dyrke grønnsakene vi ønsker når vi ønsker det. Dette åpner for å supplere med kortreiste grønnsaker i Norge på tider av året hvor vi tidligere har vært avhengige av å importere mat.

9.     Matsikkerhet: I stadig flere områder i verden blir det vanskelig å dyrke mat, det gjelder ikke lengre bare her i nord. Klimaforandringer påvirker dyrkbar jord, noe som vil true tilgangen på mat på lengre sikt. Blant annet står kakaobønner i fare for å bli utryddet fordi områdene ikke lenger er dyrkbare. Med vertikal dyrking kan man dyrke hvor som helst, når som helst. Matsikkerhet vil bli stadig viktigere, og vi mener at vertical farming er en viktig del av løsningen.

10.  Det kan redusere plastbruk i matindustrien: Utrolig store mengder av grønnsakene i butikkhyllene er i dag pakket inn i plast både én og to ganger. Dette er i stor grad for at varene skal klare seg gjennom transport og store variasjoner i temperatur og vær på veien. Med urban farming som sikrer kortreist mat vil veien til butikkhyllen være så kort som mulig, og denne plasten vil derfor ikke være nødvendig! For høy plastbruk er et problem vi må ta på alvor og gjøre noe med. Også her mener vi at vertikal dyrking kan være svaret.

Comment

BySpire bygger Norges største vertikale farm

BySpire bygger Norges største vertikale farm

Nå bygger BySpire Norges første store vertikale farm for grønnsaksproduksjon i et gammelt kontorbygg sentralt på Økern i Oslo, med en kapasitet på ca 50.000 planter i året...

Tech-mat: Grønt, innovativt og bærekraftig

Tech-mat: Grønt, innovativt og bærekraftig

 

God og trygg mat er noe vi er og alltid kommer til å være avhengige av. Fremtidens utfordringer krever et nytt nivå av effektivitet og miljøbevissthet innenfor matproduksjon. Den må være smart og den må være bærekraftig...

Vi dyrker fremtidens grønnsaker!

Vi dyrker fremtidens grønnsaker!

BySpire dyrker i dag urter, salater og kål med en teknologi som gjør at grønnsakene vokser i en ren produksjon, uten jord eller sprøytemidler. Teknologien er svært plasseffektiv fordi man kan dyrke vertikalt og på den måten stable plantene og produksjonen i høyden...